Kontortid mandage mellem kl. 15 og 17

Telefon: +45 40 72 91 65
Email: info@tebstrupvand.dk

Tebstrup Vandværk

                          Tebstrup Vandværk Amba.

 

Indkalder hermed til ordinær generalforsamling

 22. marts 2018 kl. 19.00

 

i Tebstrup forsamlingshus.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Efter generalforsamlingen er vandværket vært ved et

                   beskedent traktement.

Af hensyn til traktementet er tilmelding nødvendig til

bestyrelsen senest d. 18. 03. 2018

Bent Askholm 40 72 91 65 eller en af de øvrige i bestyrelsen.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

 

Vandværket er et I/S (interessentskab), hvorfor alle der ejer bolig i vandværkets forsyningsområde, ejer en ideel andel af vandværket.

Ifølge FN er det en menneskeret, at alle har adgang til rent vand.

Tebstrup Vandværk sætter derfor en ære i at alle i forsyningsområdet er sikret høj forsyningssikkerhed af rent vand til lavest mulige pris.

Vandværket drives primært af frivillige og de folkevalgte bestyrelsesmedlemmer. En del af æren for værkets gode økonomi og solide drift kan tilskrives de af jer interessenter, som gennem tiden har ydet en stor arbejdsindsats for værket.

Har du ris, ros eller brug for hjælp i forbindelse med din regning, etablering af forsyning eller andet, så er der altid en der kan hjælpe dig.

 

Tak for din interesse

Nyheder

16. juni 2017, kl. 16.00: Åbenthus i Tebstrup Vandværk.  

Nye elektroniske målere fra 2017

Dit vandforbrug vil fra 2017 blive aflæst automatisk, så du undgår den årlige indberetning.

Økonomi

Vandværkets likvide kapital udgør ca. 4 mio. kroner som forrentes i obligationer og kontantindlån.