Kontortid mandage mellem kl. 15 og 17

Telefon: +45 40 72 91 65
Email: info@tebstrupvand.dk

Tebstrup Vandværk

Vandværket er et I/S (interessentskab), hvorfor alle der ejer bolig i vandværkets forsyningsområde, ejer en ideel andel af vandværket.

Ifølge FN er det en menneskeret, at alle har adgang til rent vand.

Tebstrup Vandværk sætter derfor en ære i at alle i forsyningsområdet er sikret høj forsyningssikkerhed af rent vand til lavest mulige pris.

Vandværket drives primært af frivillige og de folkevalgte bestyrelsesmedlemmer. En del af æren for værkets gode økonomi og solide drift kan tilskrives de af jer interessenter, som gennem tiden har ydet en stor arbejdsindsats for værket.

Har du ris, ros eller brug for hjælp i forbindelse med din regning, etablering af forsyning eller andet, så er der altid en der kan hjælpe dig.

 

Vedtægterne finder du til venstre herfor.

 

Tak for din interesse

Nyheder

14. april: Ekstraordinær generalforsamling i Tebstrup Forsamlingshus kl. 19.00

17. Marts: Generalforsamling i Tebstrup Forsamlingshus kl. 19.00

Indberet vandforbrug 2014

Du kan nu indberette din vandforbrug for 2015.

Økonomi

Vandværkets likvide kapital udgør ca. 4 mio. kroner som forrentes i obligationer og kontantindlån.