Generalforsamling 2024

Der afholdes ordinær generalforsamling

Torsdag d. 21. marts 2024 kl. 18.00

På Restaurant Møllebæk, gl. Kattrupvej 2, 8751 Gedved

 

Bestyrelsen vil være vært for mad og drikke

Der serveres skinkesnitzel kl 19:00.

Tilmelding til bespisning er nødvendigt senest ugen før på

e-mail info@tebstrupvand.dk.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne (vedtægterne kan læses her).

  1. Valg af diregent (bestyrelsen indstiller Bent Thyge Askholm)
  2. Bestyrelsens beretning (Beretningen kan læses her: Ikke offentlioggjort endnu)
  3. Det reviderede regnskal fremlægges til godkendelse (Regnskab kan læses her: Ikke offentlioggjort endnu)
  4. Budget for det kommende år foreligges til godkendelse (Budgetforslag kan læses her:Ikke offentlioggjort endnu)
  5. Behandling af indkomne forslag (Forslag sendes til bestyrelsen senest udgangen af februar )
  6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen (Thyge Sylvester Rasmussen og Carsten Nielsen, er på valg som medlemmer af bestyrelsen, alle modtager genvalg. Lars Nedergaard genopstiller som suppleant.) 
  7. Eventuelt