Generalforsamling 2023

Der er afholdt ordinær generalforsamling

Torsdag 30. marts 2023 kl. 18.00 på Møllebæk

Referat vil fremgå herunder