Der afholdes generalforsamling i Tebstrup Forsamlingshus Torsdag den 28. marts, kl. 19:00.

Dagsorden vil følge snarest, men vil som vanligt omfatte bestyrelses beretning og gennemgang af regnskab og budget, samt en drøftelse af løst og fast under eventuelt.

Forslag til punkter på dagsordnen skal indgives til bestyrelsen senest den 25. marts 2019, dog gerne snarest muligt.

Alle er dog velkommen til at tage emner op til drøftelse under mødet.

Efter generalforsamlingen vil bestyrelsen være vært for lidt mad og drikke.

Regnskab og Beretning vil fremgå af Hjemmesiden inden generalforsamlingen.

Med venlig Hilsen

Bestyrelsen

Tebstrup Vandværk

Beretning 2019

Regnskab 2018 og budgetforslag for 2019