BERETNING

Bestyrelsens arbejde er i udgangspunktet ikke lønnet, og udføres derfor på frivillig basis. Dog udbetales der et symbolsk honorar til deling mellem bestyrelses medlemmer.

Bestyrelsen mødes efter behov og samles således ca 4 til 5 gange årligt.

Der afholdes ordinær generalforsamling en gang årligt (typisk sidst i marts), hvor formanden aflægger beretning, og hvor årsregnskabet og det nye budget fremlægges til godkendelse.

Vandværkets har et ønske om at administration holdes på et minimum, så omkostninger og tid forbundet hermed reduceres.

Dette til glæde for os alle.