TEBSTRUP VANDVÆRK

Vandværket er et A.M.B.A (anpartsselskab med begrænset ansvar), hvorfor alle der ejer bolig i vandværkets forsyningsområde, ejer en ideel andel af vandværket.

Ifølge FN er det en menneskeret, at alle har adgang til rent vand.

Tebstrup Vandværk sætter derfor en ære i at alle i forsyningsområdet er sikret høj forsyningssikkerhed af rent vand til lavest mulige pris.

Vandværket drives primært af frivillige og de folkevalgte bestyrelsesmedlemmer. En del af æren for værkets gode økonomi og solide drift kan tilskrives de af jer interessenter, som gennem tiden har ydet en stor arbejdsindsats for værket.

Har du ris, ros eller brug for hjælp i forbindelse med din regning, etablering af forsyning eller andet, så er der altid en der kan hjælpe dig.

Tak for din interesse

Generalforsamling 2020

Der holdes ordinær generalforsamling

Torsdag 11. juni 2020 kl. 19.00

i Tebstrup Forsamlingshus.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Bestyrelsen indstiller under indkomne forslag:

Godkendelse af oplæg for sammenlægning med Lyngvejens Vandværk.

 

Læs mere

NYE ELEKTRONISKE MÅLERE FRA 2017

Dit vandforbrug vil fra 2017 blive aflæst automatisk, så du undgår den årlige indberetning.
Læs mere

ØKONOMI

Vandværkets likvide kapital udgør ca. 4 mio. kroner som forrentes i obligationer og kontantindlån.
Læs mere