ØKONOMI

Vandværkets likvide kapital udgør ca. 5 mio. kroner som forrentes i obligationer og kontantindlån.

Vandværkets bestyrelse prioriterer lav risiko i forbindelse med forrentning af værkets formue, således den opsparede kapital altid er inflationsneutral og sikrer værket en høj forsyningssikkerhed, også når der skal foretages renovering og reparation af driftsudstyr.

 

Vandprisen afstemmes således den primære drift hænger sammen før forrentning og anlægsbidrag. Anlægsbidrag fastsættes efter den gennemsnitlige etablerings-pris samt den ideelle andel som andrages ved tilslutning.

 

Fordeling af vandforbruget i DK

(DANVA Benchmarking 2012)

Bad og personlig hygiejne 36 %

Opvask, Rengøring 10 %

Mad og drikke 7 %

Toiletskyl 27 %

Tøjvask 13 %

Øvrigt 7 %

 

Gns. vandforbrug pr. person i husstanden

39 m3 / år. / person

 

I rullemenuen herover finder du de seneste årsregnskaber.