Generalforsamling 2022

Der afholdes ordinær generalforsamling

Torsdag d. 31. marts 2022 kl. 19.00

På Restaurant Møllebæk, gl. Kattrupvej 2, 8751 Gedved

 

Bestyrelsen vil være vært for mad og drikke

Der serveres stegt flæsk kl 19:00, med efterfølgende afholdelse af generalforsamlinmgen

Tilmelding til bespisning er nødvendigt senest ugen før på

e-mail info@tebstrupvand.dk.

 

Generalforsamlingen er indvarslet i henhold til vedtægterne ved annoncering i Lokalavisen Skanderborg den.9. marts. 2022, samt her på hjemmesiden og ved opslag i brugsen).

 

Dagsorden ifølge vedtægterne (vedtægterne kan læses her).

  1. Valg af diregent (bestyrelsen indstiller Bent Thyge Askholm)
  2. Bestyrelsens beretning (Beretningen kan læses her:)
  3. Det reviderede regnskal fremlægges til godkendelse (Regnskab kan læses her:)
  4. Budget for de/de kommende år foreligges til godkendelse (Budgetforslag kan læses her:)
  5. Behandling af indkomne forslag (Der er ingen indkomne forslag til behandling)
  6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen (Carsten Nielsen og Lars Skovgaard, er på valg som medlemmer af bestyrelsen, begge modtager genvalg. Peter Andersen modtager genvalg til suppleant.) 
  7. Eventuelt