Generalforsamling 2021

Der afholdes ordinær generalforsamling

Torsdag 27. maj 2021 kl. 19.00 i Tebstrup Forsamlingshus

Generalforsamlingen er indvarslet i henhold til vedtægterne ved annoncering i Lokalavisen Skanderborg den.12. maj. 2021, samt her på hjemmesiden).

 

Da vi stadig er underlagt restriktioner i forhold til coronasituationen er tilmelding ønskeligt.

Tilmelding kan ske på info@tebstrupvand.dk, eller ved at tilmelde sig på Facebook her.

Generalforsamlingen afholdes uden bespisning.

Vær opmærksom på at der er krav om fremvisning af coronapas eller negativ coronatest.

 

Da situationen i år er speciel i forhold til de ristriktioner coronasituationen giver, har bestyrelsen valgt at fremlægge beretning og regnskab/budget forslag på forhånd. Har man ikke mulighed for at møde op presonligt, kan man gøre brug af fuldmagt, som beskrevet i vedtægterne.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne (vedtægterne kan læses her).

  1. Valg af diregent (bestyrelsen indstiller Bent Thyge Askholm)
  2. Bestyrelsens beretning (Beretningen kan læses her:)
  3. Det reviderede regnskal fremlægges til godkendelse (Revideret regnskab kan læses her:)
  4. Budget for de/de kommende år foreligges til godkendelse (Budgetforslag kan læses her:)
  5. Behandling af indkomne forslag (Der er ingen indkomne forslag til behandling)
  6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen (Bent Thyge Askholm, Thue Weel Jensen og Thyge Sylvester Rasmussen er på valg som medlemmer af bestyrelsen, alle modtager genvalg. Peter Andersen modtager genvalg til suppleant.) 
  7. Eventuelt