PRIS

Som interessent i vandværket betaler du for dit forbrug.

Forbruget afregnes to gange årligt og måleren aflæses en gang årligt, hvorefter din acontobetaling reguleres.

Forbrugsafregningen afspejler den reelle omkostning for at pumpe vandet op, foretage analyser af vandets kvalitet, administrere værket, betaling af afgifter og sluttelig pumpe det ud til dig.